Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

Colzuphalt

Asfaltin özelliklerini optimize eden Malzeme

Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

- Düşük dereceli Asfalt uygulaması için (Ilık Asfalt)
- Agrega ve bitüm arasındaki adezyonu artırmak için
- Asfalt karışımın işlemini kolaylaştırmak için

Colzuphalt:

Uygulama:

Colzuphalt® Agrega ve bitüm arasındaki adezyonu ve Asfaltın işleme niteliğini iyileştirmek için kullanılan ek Malzemedir. Yanı sıra Colzuphalt® uygulamada sıkıştırma için gerekli olan dereceyi düşürmektedir.

Özellikler:

Colzuphalt® sıvı olarak kullanılan ve yapıştırıcı etkisini agrega yüzey üzerinde geliştiren ek bir malzemedir. Atmışlı yıllardan beri Colzuphalt® yol yapımında kullanılmaktadır. Özellikle köprü üzerine inşa edilen tabakalarda etkisini kanıtlamıştır.

Colzuphalt´ın en önemli özellikleri:Asfalt karışımın uygulama derecesi 30 dereceye kadar düşürülmesi mümkün;Agrega ve bitüm arasındaki adezyonun iyileştirilmesi;

Karışım işleminin iyileştirilmesi;

Düşük derecelerde iyi sıkıştırma niteliği;

Silindrajda oluşabilen itmenin önlenmesi;

Etki alanı

Colzuphalt® Asfalt´da çeşitli etkilere sahip olan bir üründür. Kullanımın ilk aşamasında kimyasal reaksiyonlar bazında bitüm ve agrega arasında oluşan bağlantıyı iyileştirmektedir. Ürünün kullanımı ile agregaların fiziksel yüzey gerilimi düşürülmektedir. Özellikle büyük yüzeylere sahip olan Filler´lerde etkisini gösteren Colzuphalt® bitümün agrega üzerindeki dağılımını ve kaplamasını kolaylaştırmaktadır. Ürününün adezyon iyileştirici etkisi üretim esnasında oluşan termik ısı ile artmaktdır. Kullanım ile Agregalar hidrofob ve oleofil özellikler kazanmaktadır. Bununla birlikte Asfaltın kohezyonu artmaktadır. İki reaksiyon sayesinde Asfalt düşük dereceli Asfalt özellikleri kazanmaktadır ve aynı zamanda işleme niteliği iyileşmektedir.

Kullanım bilgileri

Colzuphalt® oda sıcaklığında viskoz bir sıvı özelliklerine sahiptir. Malzeme miksere dozajlama pompası ya da eriyen plastik torbalarla ilave edilmektedir. Dozajlama olarak Asfalt karışımına % 0,15 ve 0,20 oranları arasında ilave edilmektedir.

Karıştırma süreçlerini artırmadan iyi bir dağılım sağlayabilmek için aşagıdaki belirtilen uygulama önerilmektedir:

Kaba agregalar ve kum`un miksere girişinden sonra hemen uygulanmalıdır. Filler ve bitüm ilavesi ondan sonra gerçekleştirilmelidir.

Depolama ve reaksiyon süresi

Colzuphalt® adezyon iyileşiricisi olarak etkisini geliştirebilmesi için sıcak Asfalt karışımın içinde belli bir reaksiyon süresine ihtiyacı vardır. Reaksiyon zamanı olarak 120 derecenin üzerindeki depolamalarda 2 saat yeterlidir. Bu gerekli olan süre üretim, depolama, nakliyat ve uygulama sürelerini içermektedir.

Colzuphalt® ile optimize edilmiş karışımlar özelliklerini silodaki uzun süreli depolama durumunda muhafaza etmektedir.

Malzeme tüketimi

Colzuphalt® dozajlaması Asfalt karışımına orantılı % 0,15 ve 0,2 arası uygulanmaktadır.

Teslimat şekli

Colzuphalt® Plent´deki özel taleplere göre ambalajlanabilinir. Dozajlama pompası ile uygulamalar için Colzuphalt® 1.000 kg konteyner, 180 kg veya 30 kg´lık fıçılar / paketler ile teslim edilmektedir.

Elle veya transport bantı üzerinden dozajlama uygulamarı için Plentin taleplerine göre eriyen plastik torbalarda ambalajlanmış olarak teslim edilir.

Teslimat şekilleri:

1.000 kg IBC konteyneri
180 kg fıçı
30 kg paket
Eriyen plastik torbalar olarak (örnek: bir ton Asfalt karışımı için 1,5 kg´lık torba ile)

B106 araştırma projesinden özetler

Deneme yolu B106
Eylül 2004, Araştırma projesi raporu, FE 07.203/2002/CRB
Bitüme ilave edilen ek malzemelerle Asfalt üretim ve uygulama derecelerinin düşürülmesi

İşleme ve düşük derece özellikleri

5.3.1.5 Düşük derece özellikleri

Düşük derece özellikleri BBR (Bending Beam Rheometer) yöntemi ile araştırılmıştır. Dikkati çeken Colzuphalt ile üretilen polimer modifiye bitüm (PmB 45 A) çok düşük bir rijitlik göstermektedir. Burada tespit edilen değerler normalde yüksek polimer modifiye edilmiş bitümler ile ulaşılmaktadır.

7.5.2 Colzuphalt ile üretilen Asfalt

Colzuphalt ile üretilen Asfalt karışımlar çok iyi uygulama / serim özellikleri göstermişlerdir. Derece düşürme etkisinden dolayı uygulamada herhangi bir problem tespit edilmemiştir. Karışım çok iyi nakliye edilip herhangi bir uygulama makinesi ile yapışma göstermemiştir.

Agrega ve bitüm arasındakı affinite özellikleri „Rolling Bottle Test“ DIN EN 12697:11 deneyi ile araştırılmıştır.

Colzuphalt

Wm. Hilgers GmbH & Co. KG

SMA (Taş Mastik Asfalt) 0/11S ve SMA (Taş Mastik Asfalt) 0/8S, Ø 300 mm karotlarında tekerlek izi; su banyosu 50 °C, çelik tekerlek

Colzuphalt

Wm. Hilgers GmbH & Co. KG