Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

Biguma®- Tasmy do spoiw

Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

BIGUMA ® TASMY i BIGUMA ® TASMY FIX sluza do laczenia fug w nawierzchniach asfaltowych. Szybki i ekonomiczny produkt ktory ma zastosowanie szczegolnie w sektorze komunalnym.Jego zaleta jest dlugotrwale uszczelnienie laczen powierzchni asfaltowych.

Biguma® Tasma Fix

Tasma bitumiczna zmodefikowana plimerem latwo topiaca sie wedlug TL Fug - StB

Zastosowanie

BIGUMA®- FIX BAND to specjalnie zmodyfikowana, ta?ma bitumiczna i jest stosowana do uszczelniania wszelkiego rodzaju po??cze? na powierzchniach asfaltowych..Doskona?a jako?? tego produktu pozwala na stosowanie na nowych budowach, oraz budowach remontowanych i jak równie? przy wykopach.terenowych Innowacyjna, nowa rezepta tej ta?my pozwala ja aplikowac bez uzycia p?omienia. BIGUMA®- FIX BAND posiada rowniez doskona?? przyczepno?? do podloza.

Cachy

BIGUMA®- FIX BAND oraz z ta tasma wyprodukowane polaczenie charakteryzuj? si? nast?puj?cymi cechami:
- stosowana bez p?omienia
- baz dodatkowej pow?oki
- doskona?e zachowanie sie topnienia poprzez du?a zawarto?ci specyjalnego bitumu
- lepsze w?a?ciwo?ci nakladania w niskich temperaturach
- dok?adne wymiary -prostok?tny przekrój
- wysoka odporno?? polozonej i zamontowanej tasmy na starzenie

ukadanie/zabudowa tasmy

Przed u?o?eniem ta?my na spoiwa nalezy naniesc na miejsce nalozenia COLZUMIX® - RFP. Nastepnie BIGUMA® - FIX BAND nale?y ulozyc na lekko wilgotny podklad . W zale?no?ci od warunków pogodowych po uplywie okolo10-15 min stan do zabudowy zostal osiagniety..
BIGUMA®- FIX BAND po wyj?ciu z pude?ka i usunieciu folii , zostanie ulozony dolem wzd?u? kraw?dzi. Nast?pnie ta?ma jest dociskana do krawedzi spoiwa, poczym folia zostaje usunieta. Mocowanie tej tasmy na kraw?dzi mo?e by? wykonane maszynowo lub r?cznie, uzywajac np. lopatke Pó?niej ta tasma przez kontakt z gor?ca mieszanka zostaje stopiona i w ten sposob polaczenie kraw?dzi zostaje wypelnia
Je?li zaistnieje koniecznosc BIGUMA® -FIX BAND mozna podgrzac niewielkim plomieniem i ja na cieplo nalozyc. Zalozona tasma muszi by? w trakcie trwania robot chroniona przed ruchem drogowym.

Biguma Band

Tasma bitumiczna zmodefikowana plimerem latwo topiaca sie wedlug TL Fug - StB

Zastosowanie

BIGUMA® - FIX BAND to topiace sie ta?ma bitumiczna i jest stosowana do uszczelniania wszelkiego rodzaju po??cze? na powierzchniach asfaltowych..Doskona?a jako?? tego produktu pozwala na stosowanie na nowych czy remontowanych budowach i jak równie? przy wykopach terenowych Wysoka zawarto?? polimeru w bitumie powoduje du?a sprezystosc. Ta tasma gwarantuje doskonale po??czenia mi?dzy ró?nymi rodzajami mieszanek asfaltowych, oraz powerzchniami z betonu.

Cechy

BIGUMA®- BAND i wyprodukowane wspólnych po??czenia charakteryzuj? si? nast?puj?cymi cechami:
- Dok?adne wymiary przekroju prostok?tnegoj
- ?atwo?? przetwarzania materia?u i mozliwosc ?atwego usuniecia folii

Elastyczne w?a?ciwo?ci zapewniaj? sta?e po??czenie. Zapobiega przedostawanu si? wody do budowy i przez to nawierzchnia drogi jest chroniona.

ukadanie/zabudowa tasmy

Przed u?o?eniem ta?ma na spoiwa nalezy naniesc COLZUMIX®- VFB .Tasme nale?y ulozyc na suchy podklad COLZUMIX®- VFB. W zale?no?ci od warunków pogodowych po uplywie okolo10-15 min stan do zabudowy tej tasmy zostanie osiagniety..
BIGUMA®- BAND po wyj?ciu z pude?ka i usunieciu folii , zostanie ulozony dolem wzd?u? kraw?dzi. Nast?pnie ta?ma jest dociskana do spoiny przy uzycui plomienia np.palnika gazowego. Mocowanie tej tasmy mo?e by? wykonane maszynowo lub r?cznie, uzywajac np. lopatke Pó?niej ta tasma przez kontakt z gor?ca mieszanka zostaje doszczetnie stopiona i w ten sposob polaczenie kraw?dzi zostaje wypelnia
Je?li zaistnieje koniecznosc, BIGUMA®-BAND mozna rowniez podgrzac niewielkim plomieniem i ja na cieplo nalozyc. Zalozona tasma muszi by? w trakcie robot drogowych chroniona przed ruchem drogowym.

Systemgeprüfte Voranstriche für BIGUMA® - BÄNDER

PRODUKTNAME HAUPTEINSATZGEBIET Theoretischer Materialverbrauch:
COLZUMIX® - VFB COLZUMIX® - VFB ist ein bitumenhaltiger Voranstrichstoff für das anschmelzbare bitumenhaltige Fugenband BIGUMA® - Band. ca. 0,03 Liter pro laufenden Meter pro cm Einbaudicke
COLZUMIX® - RFP COLZUMIX® - RFP ist ein lösemittelhaltiger Voranstrich der es dem Verarbeiter ermöglicht, BIGUMA® - Band FIX ohne weitere Arbeitsschritte sicher an die Asphaltflanke anzubringen. ca. 0,03 Liter pro laufenden Meter pro cm Einbaudicke
COLZUMIX® - VORANSTRICH COLZUMIX® - Haftgrund ist ein transparenter, kunststoffhaltiger Voranstrichstoff (Primer) für alle bitumenhaltigen BIGUMA® - Fugenmassen und Fugenbänder ca. 0,03 Liter pro laufenden Meter pro cm Einbaudicke