Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

Polysulfidy

Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

BIGUMA®-Kaltverguss to linia produktów która jest zawsze potrzebna jeżeli chodzi o wysokie wymagania na szczelność i łączenia. Czy stacje benzynowe, stacje paliw na lotniskach w rafineriach i zakładach chemicznych w tych miejscach według WHG stosuje się produkty BIGUMA®-KV. Posiadamy dopuszczenia zgodnie z KIWA lub wytycznymi europejskiej aprobaty technicznej ETA oraz DIBT