Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

HILGERS Emulsja bitumiczna

Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

Hilgers emulsja bitumiczna jest w nowoczesnych urządzeniach produkowana. Te produkty spełniają „techniczne parametry dla emulsji bitumicznej” TL BE-StB 15. Te emulsje bitumiczne są według TLG BE-StB i DIN EN 14733 sprawdzane oraz według DIN EN 13808 certyfikowane znakiem CE