Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

Colzuphalt

Dodatek który ulepsza wlasciwosci asfaltu

Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

Dodatek który ulepsza właściwości asfaltu
- Obniżenie temperatury w trakcie zabudowy asfaltu
- Poprawa przylegania między emulsją bitumiczną a minerałem
- Poprawa właściwości zabudowy mieszanki asfaltowej


Zastosowanie:

Colzuphalt ® jest dodatkiem do ulepszenia asfaltu, polepszenia przyczepności pomiędzy emulsją a minerałem oraz zabudowy mieszanki asfaltowej. Jednocześnie Colzuphalt ® służy do obniżenia temperatury w trakcie nakładania powierzchni asfaltowej.

Cechy:
Colzuphalt® jest to płynny, powierzchniowo aktywny materiał z zadanie wiążącym. Z początkiem późnych lat sześćdziesiątych, sprawdziło się zastosowanie Colzuphalt ® w budownictwie drogowym a zwłaszcza przy pokładzie mostów.

Colzuphalt® charakteryzuje się następującymi cechami i właściwościami:
- Obniżenie temperatury mieszanki aż do 30 ° C
- Klej do zwiększenia przyczepności pomiędzy emulsją a minerałem
- Poprawa zabudowy mieszanki asfaltowej
- Dobre zgęszczenie mieszanki asfaltowej przy obniżonej temperaturze zabudowy
- Mieszanka asfaltowa nie przesuwa się podczas procesu walcowania

Operacja
Colzuphalt® jest reaktywny dodatek z wieloma efektami. W pierwszej kolejności jako środek wiążący. Reaguje podczas termicznych działań co powoduje wysokie klejące właściwości (przyczepność). Powoduje długo trwałą przyczepność pomiędzy bitumem a minerałem. Obie fazy reakcji prowadzą do obniżenia temperatury co prowadzi do lepszej funkcjonalności.

Informacje do przetwarzania
Colzuphalt ® przy temperaturze około 20°C jest lekko gęstą cieczą, którą można dozować poprzez pompę, lub poprzez rozpuszczalne plastikowe worki które można odrębnie w odpowiednej maszynie mieszać. Należy dodać 0,15 do 0,20% jednostek wagowych, w stosunku do mieszanki asfaltowej.

w celu zapewnienia stałego czasu mieszania, w trakcie mieszania sprawdziła się następująca sekwencja:

Jak dozować Colzuphalt ® w mieszalniku: Najpierw żwir i piasek następnie Colzuphalt ® i na samym końcu jako do wypełnienia mieszanki dodaje się bitumu.

Przechowywanie i czas reakcji
Colzuphalt® jest reaktywny dodatek który wymaga określonego czasu przebywania w gorącej mieszance aby uzyskać właściwości środka wiążącego. Przy temperaturze mieszania powyżej 120°C dodatek powinien przebywać w mieszalniku około 2 godziny. W tym już jest wliczony czas przepływu przez mieszalnik, silosy, transportu do Budowy oraz przetwarzania na miejscu.
Mieszanka optymalizowana przez Colzuphalt® zachowuje swoje szczególne właściwości w wielu godzinnym przechowywaniu w silosach.
Zużycie materiału:

Dawka Colzuphalt ® wynosi 0,15 do 0,20% wagowych w stosunku do mieszanki asfaltowej.
Formy dostarczenia:

Colzuphalt® można w następujących wielkościach dostarczać:


Formy:
1.000 kg IBC Kontener
180 kg Jednorazowa beczka
30 kg Wiaderko
łatwo rozpuszczalne worki plastikowe (na przykład Worek 1,5 kg na jedna tonę mieszanki)Auszüge aus dem Forschungsprojekt B106

Versuchsstrecke B106
September 2004, Forschungsbericht, FE 07.203/2002/CRB
Auszüge aus dem Forschungsbericht
Absenkung der Produktions- und Verarbeitungstemperatur
von Asphalt durch Zugabe von Bitumenverflüssigern

5.3.1.5 Tieftemperatureigenschaften
Das Tieftemperaturverhalten mit dem Biegebalkenrheometer BBR überprüft.
Auffällig ist die geringe Steifigkeit S für das mit Colzuphalt additivierte PmB 45 A. Die gefundenen Werte liegen auf einem Niveau, das üblicherweise nur mit hochpolymerisierten Bitumen erreicht wird.

7.5.2 Asphalte mit Colzuphalt
Die mit dem Colzuphalt hergestellten Asphalte konnten sehr gut eingebaut / verarbeitet werden. Die Absenkung der Einbautemperatur führte nicht zu Problemen bei der Verarbeitung des Mischgutes. Das
Mischgut ließ sich sehr gut fördern und blieb ebenfalls nicht an den Einbaugeräten haften.

Umhüllungsgrad der Mineralstoffe in Abhängigkeit von der Bindemittelart im Flaschenrollversuch gemäß DIN EN 12697:11

Colzuphalt

Wm. Hilgers GmbH & Co. KG

SMA 0/11S und SMA 0/8S, Spurtiefen an Bohrkernen Ø 300mm, Wasserbad 50°C, Stahlrad

Colzuphalt

Wm. Hilgers GmbH & Co. KG