Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

Hilgers Bitumenemulsies

Hilgers Logo der Wm. Hilgers GmbH & Co. KG, Markenzeichen seit über 50 Jahren

HILGERS bitumenemulsies worden geproduceerd op de meest moderne
productie-installaties. De producten voldoen aan de "Technische
leveringsvoorwaarden voor bitumenemulsies" TL BE-StB 15 Alle
bitumenemulsies worden in overeenstemming met
TLG BE-StB en DIN EN 14733 op kwaliteit gecontroleerd en
Europees gecertificeerd volgens DIN EN 13808 overeenkomstig CE-conformiteit.